ایزو ارزش گذاری برند (نام تجاری) – ایزو 10668

 توضیحاتی در مورد ایزو 10668:

استاندارد جدید ایزو 10668 ویرایش 2010 با عنوان “بهای نام تجاری – نیازمندی ها برای ارزش پولی نام تجاری” به تشریح  شفاف روش های اجرایی و روش هایی برای اندازه گیری میزان ارزش یک نام تجاری می پردازد.

برندها شامل نام ها، اصطلاحات، نشانه ها، نمادها، آرم ها و غیره هستند که محصولات، خدمات و اشخاص حقیقی و حقوقی را می شناسانند.

ایزو 10668  نحوه تجزیه و تحلیل سه بعدی 1) مسایل مالی، 2) حقوقی، 3) جنبه های رفتاری برند تمرکز دارد. حقوق مالکیت و محافظت از یک برند، اندازه بازار و روندها، تاثیر برند بر انتخاب های ید و گرایش متفاوت ذینفعان به سوی برند نمونه هایی از راهنمایی این استاندارد هستند.

استاندارد یاد شده چارچوبی شامل اه ، مبانی، رویکردها و روش های ارزی و منابع داده ها و مفروضات کیفیت را مشخص می نماید. همچنین روش هایی را برای گزارش دهی نتایج ارایه می دهد.

 

مزایای  استقرار ایزو 10668:

- تحلیل اقتصادی مبتنی بر مدل های eva و mva

- درج ارزش برند در گزارشات و صورت های مالی

- ارزش گذاری سهام و امکان ورود به بورس

- دریافت گواهی نامه بین المللی ارزش برند بر مبنای استاندارد مورد نظر

- استفاده به عنوان آورده در سرمایه گذاری های مشتریک داخلی و خارجی

- اخذ وام و تسهیلات بانکی

- تبلیغات و پایش موفقیت برند

- برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک برند