ی خدمت سرگروه های محترم نواحی مختلف استان

همکارانی که تاکنون وبلاگ نساخته اند یا لینک وبلاگ را ارسال نکرده اندلطفا" هرچه سریعتر حداکثر تا تاربخ 95/9/10 لینک وبلاگ خود وهمچنین آدرس ایملشان را برای سرگروه استان ارسال نمایند. وگرنه عواقب از دست دادن این فعالیت برعهده خودشان است.

باتشکر بیرانوند سرگروه ایمنی و ا امات محیط کار استان

آدرس ایمیل سرگروه استان: [email protected]