مسیری و هدایت اطلاعات همان عاملی است که جهان را به یک گردهمایی مردمی و د ده کوچک تبدیل کرده است , به گونه ای که در این گردهمایی جهانی برای همه جا است. اجتماع جهانی رو به رشد و در حال تکامل امروز هر چه بیشتر به منابع اطلاعات و مبادله آنها از یک نقطه به نقطه دیگر وابسته می شود. پیشرفتهای تکنولوژیک دهه های اخیر را در ذهن خود مجسم کنید. بسیاری از این پیشرفتها پیرامون شبکه اینترنت شکل گرفته اند که تمام این پیشرفتها مرهون  تکنولوژی مسیری اطلاعات است شرکت سیسکو : لن بزاک و سندی لرنر زوجی که در بخش کامپیوتر استنفورد کار می دcisco را در سال ۱۹۸۴ تأسیس د. بزاک نرم افزار روترهای چند پروتکل را که توسط ویلیام یاگر نوشته شده بود تکمیل کرد. ریشه نام سیسکو: اسم «سیسکو» مخفف سانفرانسیسکو است. با توجه به اظهارات جان مرگریج، کارمند و مدیر پیشین شرکت، موسسان شرکت زمانی که داشتند به سمت رامنتو رانندگی می د تا شرکت را به ثبت برسانند، با تصویر پل گلدن گیت در نور آفتاب مواجه می شوند و اسم و نماد شرکت را بر این اساس انتخاب می کنند. نماد شرکت منع کننده اصلیت ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]