تعداد صفحات : 98 صفحه     -      قالب بندی :  word               مقدمه : یون گیری واکنشی- pecvd- ashing- پراکنده مایعات- شیمی پلاسمایی- فیزیک پلاسما- ع العمل سطوح نسبت به یکدیگر سخنران: herbert h.sawin پروفسور ی شیمی و ی برق و علوم کامپیوتر از مؤسسه علم و صنعت ماساچوست (mit)، شهر کمبریج، ma   پیشنهادهای فهرست شدة سمینار:  july 8-12,2002کمبریج، ماساچوست ارزی های سمینار معرفی سمینار طرح کلی سمینار شرح حال و تحقیقات جاری هرب ساوین زمینه ها و خصوصیات خواسته شده از ثبت نام کنندگان روند کار و نوع سمینار اطلاعات برای ذخیره جا در هتل اطلاعات ثبت نام آموزش در سایت یادداشتهای نمونه سمینار مقالات اخیر ساوین تماس ها برای سوالات ثبت نام در وب سایت اطلاعات ناحیة بوستون سوابق آقای ساوین 1-معرفی فیزیک پلاسما فرآیند ریزالکترونیک 2-سیفتیک گازی (gas kinetics) مدل سیفتیک گازی مدل توزیع ما ول- بولتزمن مدل گازی ساده شده محتوای انرژی نرخ بر ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]