لینک پرداخت و *پایین مطلب* فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 26 فهرست و توضیحات: روح چیست عالم خلق و عالم امر دورنمائى از مسائل نفس و روح در قرآن پیدایش نفس و روح کیست و چیست؟ کلیه موضوعات مربوط به روح القدس در قرآن روح و ارتباط آن با بدن گفتار اوّل: ارتباط روح و بدن از نظر دانشمندان گفتار دوم: ارتباط روح و بدن از نظر حکما و پزشکان قدیم گفتار سوم: نظریه جدا شدن روح از بدن با مرگ مغز   روح چیست؟ روح, موجودى مجرد است و جسم و قابل قسمت نیست و حیات و فعالیت اعضاى بدن, به او متکى است. واژه روح در قرآن در سوره ها و آیات متعددى تکرار شده است و متبادر از آن, همان موجودى است که مبدإ حیات و زندگى است و آن را منحصر به انسان و یا انسان و حیوان ننموده است, بلکه آن را در غیر انسان و حیوان نیز اثبات نموده است مثل آیه مبارکه: ((...فاتخذت من دونهم حجابا فإرسلنا الیها روحنا))(1). ((..مریم میان خود و آنان حجابى افکند و در این هنگام, ما روح خود را به سوى او فرستادیم)). و آیه مبارکه: ((و کذلک إوحینا الیک روحا من إمرنا))(2). ((همان گونه(که بر ان پیشین, وح ...
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]