نوشتن طرح ب و کار تجاری ( بیزینس پلن ، طرح توجیهی  business plan )

نوشتن طرح ب و کار تجاری ( بیزینس پلن ، طرح توجیهی business plan ) موفق یکی از نیازهای یک کارآفرین است . اما سوالی که بسیار از ما پرسیده می شود که بعد از نوشتن طرح ب و کار تجاری ، این سند چند صفحه است ؟ سه صفحه یا سی صفحه  ؟ باید گفت که چیزی که مهم خواهد بود که نوشتن طرح ب و کار تجاری باید به اندازه ادامه پیدا نماید که موجب رضایت فرد خواننده از طرحی است که در حال دفاع و توجیه آن هستید . این طرح ب و کار تجاری باید دارای ۵ معیار باشد . در هنگام نوشتن طرح ب و کار تجاری خود باید به ایده ، محصول ، بازار ؛ تیم و پول توجه نمود.

نوشتن طرح ب و کار تجاری - 5 نکته طلایی در یک بیزینس پلن موفق نوشتن طرح ب و کار تجاری ( بیزینس پلن ، طرح توجیهی business plan )

نکات طلایی برای نوشتن طرح ب و کار تجاری

  • ایده ب و کار ( ایده تجاری )

البته خلق ایده تجاری ، سخت تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. این ایده تجاری باید با جزئیات مشخصی همراه باشد. نوآوری در ب و کار بسیار مهم است. مثلا نمی شود گفت : “من می خواهم یک ب وکار تو اینترنت” راه بی اندازم. باید ایده به صورت معنی داری بتواند جزئیات کار را مشخص نماید . مثلا : من می خواهم یک و ب سایت راه اندازی کنم که موسیقی گروه و افراد مستقل را جمع آوری و دسته بندی نماید و به بازار معرفی تا برای آنان سرمایه گذار جذب نمایم “

نکته : اگر در این مرحله از نوشتن طرح ب و کار تجاری  گیر نموده اید ، از خود این سوال را بپرسید : چرا این ب وکار مهم است ؟ بعد با دوستان خود در این مورد صحبت نمایید تا زمانی بتوانید عناصر کلیدی ، مزایا و ویژگی های اساسی ب وکار خود را تشریح نمایید.

ادامه :  نوشتن طرح ب و کار تجاری – ۵ نکته طلایی در یک بیزینس پلن موفق