لازم به ذکر است که ... ها هم انسان هستند و افکارشان درباره آنچه که دارایی نامیده می شود ، شبیه شماست پس از راه ها و مکان های پنهانی همیش ... که در لحظه اول به ذهنتان می رسد، استفاده نکنید...کمی خلاق باشید:

مثلا جواهرات را توی آستین لباس یا جوراب فرزندتان که هیچ وقت استفاده نمی کند و معمولا در دورترین و مخفی ترین قسمت کمد افتاده بگذارید ، یا برای مخفی ... پول و برگه های مالی و سند ، روش های خلاقانه زیادی وجود دارد.

ادامه مطلب