کد ایران تندرعنوانبرگزار کنندهاستان/ کشورتاریخ انتشاردریافت اسناد
673929مناقصه ید قطعات یدکی ge gas turbineقابل نمایش برای مشترکانهرمزگان1397-07-291397-08-06
673927مناقصه انتخاب مشاور تهیه طرح اجرایی پروژه های پیشگام مصوبقابل نمایش برای مشترکانالبرز1397-07-291397-08-15
673924مناقصه انجام مطالعات پایه و اولیه برای افزایش ظرفیت واحد تقطیرقابل نمایش برای مشترکانکرمانشاه1397-07-291397-08-06
673922مناقصه تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی sngقابل نمایش برای مشترکانخوزستان1397-07-291397-08-02
673921مناقصه ید 15 میلیون متر سیم مسیقابل نمایش برای مشترکاناصفهان1397-07-291397-08-03
673905مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانهقابل نمایش برای مشترکانسیستان و بلوچستان1397-07-291397-08-02
673871مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانیقابل نمایش برای مشترکانکرمانشاه1397-07-291397-08-07
673865مناقصه واگذاری خدمات حفاظت از اماکن و تاسیساتقابل نمایش برای مشترکانکرمانشاه1397-07-291397-08-07
673858مناقصه اجرای عملیات گازرسانیقابل نمایش برای مشترکانکرمانشاه1397-07-291397-08-07
673848مناقصه خدمات حمل و نقلقابل نمایش برای مشترکانقم1397-07-291397-08-05
673838مناقصه دیوارکشی محوطه ایستگاههای تقلیل فشار cgsقابل نمایش برای مشترکانقم1397-07-291397-08-02
673797مناقصه خدمات پیمانکاریقابل نمایش برای مشترکان اسان رضوی1397-07-291397-08-03
673792مناقصه ید تجهیزات سخت افزاریقابل نمایش برای مشترکان اسان رضوی1397-07-291397-08-02
673789مناقصه سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبت شرکت هاقابل نمایش برای مشترکان اسان رضوی1397-07-291397-08-02
673788مناقصه خدمات پیمانکاریقابل نمایش برای مشترکان اسان رضوی1397-07-291397-08-03