اجمالی در مولوی شناسی

3

من می خواستم غزل 2409 (جلد پنجم) دیوان کبیر ص 173 را نیز بیاورم امّا چون اشارات صریح به هم جنس بازی در این غزل مولانا وجود ندارد و من ناچار از موشکافی لغات و اصطلاحاتی که در این غزل آمده هستم از بحث دربارۀ این غزل خودداری می کنم. فروزانفر نیز معنای لغات آن را نمی دانسته لذا