تمام مدارس کشور

معاون مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش گفت: تمام مدارس کشور

روز ۹ آذر ماه دایر است.  زهرا اسماعیلی اظهارکرد: امر تعلیم و تربیت تعطیل بردار نیست

و پویایی و تحرک در مسیر توسعه و بالندگی کشور امری لازم و ضروری است.

تمام مدارس کشور

وی با اشاره به تاکید ت تدبیر و امید بر اهمیت تلاش و کار مضاعف در دستگاه های اجرایی 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]