متن ارزشمند زیر یاد داشتی است تاریخی به قلم سید حبیب که در ارتباط با اقتدار و شکوه شاهپور بزرگ پادشاه ساسانی و خدمات ارزشمند او به سرزمین ایران نگاشته شده است .

"شاپور اول پادشاه مقتدر عصر ساسانی"
به گواه تاریخ شاپور اول، دومین پادشاه سلسله ی ساسانی، یکی از شایسته ترین و مقتدرترین پادشاهان ایران بوده است که به مدت سی سال از سال 271-241 میلادی در ایران حکومت کرد.
در این مدت او توانست علاوه بر اینکه از تمامیت ارضی ایران در مقابله با دشمنان خارجی به خوبی دفاع کند به عمران و آبادانی کشور نیز بپردازد به طوریکه زنده یاد زرین کوب در کتاب "روزگاران" از دوران حکومت او به عنوان عصر سازندگی و آبادانی کشور یاد می کند.


شاپور در اوایل سلطنتش نخست قبایل بیابانگردی که مرزهای شمال شرقی ایران را مورد قرار می دادند سرکوب کرد و به مناسبت این پیروزی شهر نیشابور (نیک شاپور) را در اسان بنیان گذاشت و چند سال بعد به مناسبت پیروزی بر رومیان شهر بیشاپور کازرون را نیز بنیان گذاشت.
او سپس به غرب رفت و چنان ش تی بر رومیان وارد کرد که در تاریخ نظیر نداشت وی توانست بر سه تن از امپراطوران روم (گردیانوس- فیلیپ- والریانوس) پیروز شود و برای اینکه خاطره ی این پیروزیها از دل تاریخ محو نشود دستور داد پنج نقش برجسته درباره ی آنها در کوههای فارس که سرزمین آباء و اجدا بود حجاری کنند (سه نقش در تنگ چوگان کازرون، یک نقش در نقش رستم مرودشت و دیگری در داراب)
همچنین او جزءیات این پیروزیها را در کتیبه ای به خط پهلوی ساسانی در نقش رستم آورده است و در آنجا یاد می کند که با گرفتن پانصد هزار سکه طلا حاضر به صلح با امپراطور روم (فیلیپ) می شود.
از دیگر اقدامات او این بود که اسرای رومی که معماران و هنرمندان لایقی بودند به خوزستان فرستاد تا در ساخت سد شادروان بر روی رودخانه کارون مشارکت کنند سدی که علیرغم گذشت هزاران سال و با وجود ت یب برخی از قسمتهای آن هنوز نقش مهمی در کشاورزی آن منطقه دارد.
در دوره ی شاپور صنعت پارچه بافی و نساجی بویژه پارچه های ابریشمی گسترش فراوان یافت و تجارت و بازرگانی رونق گرفت و ایران مهمترین ابر قدرت دنیای آن روزگار شد. سرانجام این پادشاه با لیاقت و مقتدر که نام بزرگی از خود در تاریخ به یادگار گذاشته در سن هفتاد سالگی در شهر محبوب خود بیشاپور کازرون درگذشت . از آرامگاه او اطلاعی در دست نیست ولی برخی معتقدند غار شاپور می تواند آرامگاه او باشد.