موجود  - فروشگاه -  نویسنده :  اونوره دو با اک - مترجم  : م.ا. به آذین - نشر شه -  ۱۳۷۴ ش -  چاپ دهم -  ۳۹۸ ص -  رقعی  - گالینگور -