موجود فروشگاه به قلم جی.آر.آر.تالکین  - ترجمه رضا علیزاده ۱۳۸۵ ش چاپ دوم نشر روزنه رقعی شومیز ۴۳۲ ص