قساوت دشمن درباره ی سجاد علیه السلام

روز یازدهم در صحنه کربلا روز عجیب و سختی بود. روزی که به زینب علیها سلام بیش از عاشورا سخت گذشت. در این روز می خواهند اهلبیت را حرکت داده و زینب مظلومه را اسیر و به کوفه ببرند. یعنی به شهری که این خاندان سالیان گذشته در آن حکومت می کرده اند. وای به روزی که انسان قسی شود. چه، از نظر قرآن از هر عقرب و مار و اژدهایی گزنده تر و از هر سگی درنده تر خواهد شد. از همین رو می بینیم اولاد صلی الله علیه و آله را در حالیکه به سختی داغدیده اند به جای تلطف و رأفت در کجاوه های بی روپوش قرار داده و برای سجاد علیه السلام نیز شتری بی جهاز و روپوش آوردند. لازم به توضیح است که کجاوه بی روپوش علامت ذلت بوده و همچنین سواری بر روی شتر بی جهاز برای انسان سالم کاری دشوار است، چه رسد به سجاد علیه السلام که با حال بیمار بر روی شتر نشسته بودند.

ادامه مطلب