کدام خاک جزء تربت حسین علیه السلام است

یکی از مسائلی که باید به آن توجه داشت این است که این تربت که باید از قبر حسین علیه السلام باشد چه خاکی جزء تربت حسین علیه السلام است. آیا تمام خاک شهر کربلا را شامل می شود و یا اینکه خاکی که روی بدن مطهر علیه السلام است و یا اینکه خاکی که سرخ رنگ است و بالای سر حضرت علیه السلام است. آنچه از لسان ائمه معصومین علیه السلام در روایات معلوم می شود این است که روایات در این باب چند طایفه هستند.

ادامه مطلب