بسم الله الرحمن الرحیم


+امشب که در هوای تو پَر میزند دلم

ای مهربانِ من ، تو کجایی و من کجا؟....

حسین منزوی


پ.ن: .......