بسم الله الرحمن الرحیم


+خیلی حرفها دارم در مورد مسائلی

ان شاالله به مرور مینویسم :)