/ حق اقدامات قانونی را برای خود محفوظ می داریم/ امریکا و متحدین آن رسوا خواهند شد

مسئولیت عواقب هرگونه اقدام ایذائی، غیر قانونی و زورمدارانه علیه ملت ایران بر عهده خواهد بود.

وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به اظهارات اخیر امور خارجه ، بیانیه ای را منتشر کرد.

به گزارش عصرایران، متن این بیانیه به شرح زیر است:

اظهارات توهین آمیز و مداخله گرانه خارجه جدید امریکا و نسبت های ناروا به ملت بزرگ و متمدن ایران نشانه استیصال و درماندگی مقام های ت امریکا در مقابل ملت ایران و تلاش مذبوحانه برای انحراف اذهان جهانی از اقدام غیرقانونی و نقض عهد امریکا در است که حقوق بین الملل و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحدکه توسط ت امریکا پیشنهاد و به اتفاق آرا تصویب شده بود را زی اگذاشته است.

سخنان پومپئو یک بار دیگر فقر اطلاعاتی، ضعف بینشی، عقب ماندگی تحلیلی، و سردرگمی روندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری در ایالات متحده را به نمایش گذارد و نشان داد جریانات تندرو و جنگ طلب در نه تاریخ میدانند و نه قادرند از آن درس بگیرند.

رژیم که با وجود مخالفت همه کشورهای جهان، به جز معدودی رژیم حقیر، روی تمامی تعهدات ، حقوقی و بین المللی خود پا گذارده است در موضعی نیست که برای کشور بزرگی همچون ایران که به تعهداتش پایبند بوده شرط تعیین کند و باید بداند که قانون گریزی و عهد شکنی نه تنها حقی برای آن رژیم ایجاد نمی کند بلکه مسئولیت بین المللی عواقب قانون شکنی ها را برعهده سردمداران آن رژیم و حامیان فاسد و مافیایی داخلی و خارجی آن قرار می دهد که هر روز رسوایی یکی دیگر از آنها در بازار افکار عمومی جهانی نواخته میشود.

یی که همه مصائب منطقه ما، از عراق و و لبنان گرفته تا فلسطین و یمن و افغانستان، ثمره دخ ها و دست اندازی های او و حکومت های دیکتاتوری قرون وسطایی متحد اوست، حق ندارد برای سیاست های ایران در منطقه خود تعیین تکلیف نماید.

حمایت از تروریسم و به ویژه تروریسم تی ویژگی ذاتی رژیم استکباری ایالات متحده است. گرو های تروریستی مانند القاعده، ، منافقین، جندالله و دیگر گروههای تروریستی تکفیری که با پول و سرمایه مردم امریکاو به دست نظام های بی کفایت منطقه به حیات خود ادامه می دهند، بدون تردید ش ت خواهند خورد و ت امریکا و متحدین آن رسوا خواهند شد.

پدران القاعده و و صدها گرو تروریستی دیگر که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکنده اند در جایگاهی نیستند که اقدامات ثبات ساز و ضد تروریستی ایران برای محو تروریسم در منطقه و جهان را وارونه جلوه داده و اوهام سلطه طلبانه خود را پیگیری کنند.

کودتا گران علیه ت های قانونی، چپاول گران ملت های مظلوم و مستضعف، قتل عام کنندگان ن و ک ن بی گناه و بی دفاع، ناقضان معاهدات و قطعنامه های بین المللی، تولید کنندگان و استفاده کنندگان سلاح های کشتار جمعی و تضییع کنندگان و اقلیت ها و رنگین پوستان در کشور خود را چه به خط و نشان کشیدن برای ملت های مستقلی که با سربلندی و افتخار در مقابل همه این جرایم ایستاده اند.

ایران نظامی برآمده از انقلاب ی مردم ایران است که در طول چهاردهه حیات پربرکت خود در مقابل همه توطئه های شوم امریکا و متحدین آن کشور سرافرازانه ایستاده و پیروز شده است و از این پس نیز مقتدرانه به حیات خود ادامه خواهد و توطئه های جدید امریکا را نیز به ش ت خواهد کشانید.

به سردمداران رژیم امریکا بویژه خارجه آن توصیه می کنیم از سرنوشت سیاست های گذشته امریکا در قبال ملت ایران درس گرفته و دست از اقدامات و سیاست های مداخله گرانه و ش ت خورده برای به اصطلاح ایجاد شکاف و تفرقه بین مردم و نظام مردمی ایران برداشته و بیش از این خود را نزد افکارعمومی جهان بی آبرو نسازند.

ایران با رد تک تک اتهامات و اکاذیب مطرح شده در این به اصطلاح راهبرد جدید، اظهارات وقیحانه خارجه را مداخله آشکار در امور داخلی خود و تهدید غیرقانونی علیه یک عضو ملل متحد می داند و حق اقدامات قانونی را برای خود محفوظ می دارد. مسئولیت عواقب هرگونه اقدام ایذائی، غیر قانونی و زورمدارانه علیه ملت ایران بر عهده ت ایالات متحده خواهد بود.