سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل با اشاره به تلاش های پاسداران انقلاب ی برای آزاد سازی مرزبانان ایرانی ربوده شده توسط گرو تروریستی وابسته به استکبار جهانی گفت: از همان ابتدای وقوع حادثه ربایش، تلاش های ویژه و فوری برای آزاد سازی مرزبانان بومی ایرانی و برخورد با تروریست های تحت حمایت سازمان های جاسوسی بیگانه را در دستور کار قرار داد و در تداوم این تلاش ها ، صبح امروزانتشار دوشنبه سرلشکر جعفری فرمانده کل ، پاکپور فرمانده نیروی زمینی در رأس هیاتی برای پیگیری موضوع به پا تان اعزام کرد.                         

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (entekhab.ir) :

 

سخنگوی از سفر فرمانده نیروی زمینی برای رایزنی و پی گیری موضوع آزاد سازی مرزبانان ربوده شده ایرانی به پا تان خبر داد.

به گزارش نیوز؛ سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل با اشاره به تلاش های پاسداران انقلاب ی برای آزاد سازی مرزبانان ایرانی ربوده شده توسط گرو تروریستی وابسته به استکبار جهانی گفت: از همان ابتدای وقوع حادثه ربایش، تلاش های ویژه و فوری برای آزاد سازی مرزبانان بومی ایرانی و برخورد با تروریست های تحت حمایت سازمان های جاسوسی بیگانه را در دستور کار قرار داد و در تداوم این تلاش ها ، صبح امروزانتشار دوشنبه سرلشکر جعفری فرمانده کل ، پاکپور فرمانده نیروی زمینی در رأس هیاتی برای پیگیری موضوع به پا تان اعزام کرد.

وی افزود: در این سفر فرمانده نیروی زمینی موضوع اقدام گرو های تروریستی در ربودن 12 تن از مرزبانان بومی مستقر در پاسگاه مرزی منطقه میرجاوه از داخل خاک پا تان و تلاش برای آنان و نیز رایزنی جهت دستی به اقدامات مشترک و قاطع ضد پدیده تروریسم و تضمین امنیت پایدار مرزی با مقامات نظامی و امنیتی این کشور دنبال خواهد کرد.