معنای اظهارات پوتین درباره «حضور ایران در » و اشاره غیرمستقیم به و چیست؟ / آیا مسکو روی یک «معامله» حساب باز کرده؟

خیرالله خیرالله در العرب نوشت: بخشی از صحبتهای رئیس جمهور روسیه در کنفرانس«والدای» که برای پانزدهمین بار درسوچی برگزار شد، مربوط به تحقق اه روسیه در بود. دیگر قسمت مهم صحبتهای پوتین، مربوط به حضور ایران در بود که طی آن، پوتین تصریح کرد که مأموریت روسیه، قانع ایران در مورد عقب نشینی نیروهای آن از نیست و تهایی که ایران را به رفتن از فر می خوانند، می بایست ضمانت بدهند که هیچگاه در مسائل دخ نمی کنند. مشخص است که مخاطب اصلی رئیس جمهور روسیه در این باره، و ایالات متحده هستند.

به گزارش «انتخاب»، این رسانه عرب زبان ادامه داد: در این میان، ایا پوتین روی معامله ای بین ایران و حساب باز کرده است که عنوان آن، حضور ایران در است؟ مضمون صحبتهای رئیس جمهور روسیه در والدای، حکایت از این امر دارد. این مساله کاملا روشن است که روسیه قادر به اجرای هیچگونه تعهدی در مورد حضور ایران در نیست.

تمام همّ و غم پوتین آن است که به مردم روسیه بقبولاند دخ در بخاطر تضمین بقای بشار اسد در دمشق، ابعاد دارد که اولویت روسیه است.

نفوذ ایران در ، تبدیل به امر واقعی شده است و سخنان پوتین، منع کننده تسلیم وی در برابر ایران در است. به نظر می رسد رئیس جمهور روسیه قصد دارد ایران را ازاد بگذارد تا تدبیر امر خود در رابطه با و ایالات متحده را بر عهده داشته باشد.

قطعا باید زمانی بگذرد تا امور روشن شده و مشخص شود که روسیه در صورت وقوع جنگ و حمله به اه ایرانی در ، چگونه عمل می کند.

پس از سقوط جنگنده روسی توسط موشکهای ی، طبیعت روابط روسیه و تغییر نموده و تفاهمهای پیشین بین انها از میان رفت. روسیه در پاسخ به این اقدام ، اس 300 را به واگذار کرد. اما روسیه در مرحله آینده چه خواهد کرد؟ آیا روسها جز ترتیب دادن معامله ای بین ایران و ، به نحوی که نتایج آن مورد قبول ایالات متحده نیز باشد، چاره دیگری دارند؟