دلم طاقت نیاورد.

ای دا جون قسمت نظرات کامنت هاش بسته اس.

دانو جون وبلاگ نداره

آدرس وب جدید نل عزیز رو نمیدونم کجا سیو

نیلوفر عزیز و عزیزای دیگه ای که وبلاگ ندارن.

نه

نمیتونم چشمم رو روی دوستانم ببندم.

نشستم فکر . اونی که برام پیام گذاشته بود اگر آشنا بود حتما الان همه رو باخبر کرده بود باتوجه به اخلاقای فامیلا همسری.