ترامپیزاسیون سیاست

بعد از ماه ها کشاکش بر سر انتخابات ریاست جمهوری ... و گمانه زنی ها و پیش بینی ها و تحلیل ها و نهایتاً هیجانات هفته های آ ... بر سر افشاگری ها و موج سواری های تبلیغاتی - انتخاباتی قطار انتخابات ریاست جمهوری ... به ایستگاه نهایی و اصلی خود رسید و در نهایتِ شگفتی دونالد ترامپ غیر ... ،جنجالی و پُر از هیاهو را برگزید.دونالد ترامپ در حالی با ... ب اکثریت آرایِ الکترال بر هیلاری کلینتون – همسر رییس جمهور اسبق و ... امور خارجۀ سابق ... – پیروز شد و به عنوان چهل و پنجمین رییس جمهور ... قرار است به کاخ سفید برود که تا همین چند روز قبل اکثر نظرسنجی ها رقیب را فاتح میدان می دانستند.

انتخاب ترامپ بالواقع انقل ... تاریخی،طنزی ... و تراژدی فلسفی است.این که شخصیتی جنجالی با چنین ادبیاتی و چنان عقبه ای می تواند در یکی از نظام های دموکراتیک غربی به قدرت برسد نشان دهندۀ چرخشی به راست در نظام های ... غربی است چرخشی که احتمالاً در آینده نمونه هایی از آن را در انتخابات بعدی اروپا خواهیم دهید.

سفیر فرانسه در ... دربارۀ این انقلابِ عجیب در سیاست ... یی در توییتی نوشت:« بعد از برگزیت و این انتخابات، از حالا به بعد همه چیز امکان پذیر است، دنیا در حال فروپاشی است»،امّا او در مقام یک دیپلمات و با عِلم به عواقب ... چنین توییتی سریعاً آن را دقایقی بعد حذف کرد.امّا آن چه که سفیر فرانسه دربارۀ هر احتمالی بعد از این مدّنظر دارد احتمالاً ظهور چنین شخصیتهایی از دل جریان های راست گرای اروپایی است که نشانه هایی از آن را می توان در جوامع اروپا مشاهده کرد.جریان راستی که زن ستیزی،نژادپرستی و بیگانه هراسی را در کانون مبارزۀ ... خود قرار می دهد تا توده ها را جذب کند.

واکنش خود ... ییان به این «انتخابِ توده ها و حاشیه نشینان جامعۀ ... »، که از سیاست های دو حزب حاکم در چندین سال گذشته آسیب دیده بودند، بسی جالب بود و عمق فاجعۀ تغییر را بیش از هر چیزی نشان می داد.با انتشار خبر پیروزی ترامپ در انتخابات بسیاری از ... ییان برای مهاجرت به سایت ادارۀ مهاجرتِ ... یورش بردند به صورتی که سایت از کار باز ایستاد.در واکنشی دیگر اهالی ای ... کالیفرنیا پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ... ،خواهان استقلال این ای ... از ... شدند.فعالان کالیفرنیایی در شبکه های اجتماعی فراخوانی را تحت عنوان (calexit ) به معنای درخواست برای ... وج کالیفرنیا به راه انداختند که شبیه به اصطلاح برگزیت( brexit ) است که برای ... وج انگلیس از اتحادیه اروپا به راه افتاد.شبکۀ اسکای نیوز تأکید کرده که فراخوانِ calexit با استقبال فراوانی در توییتر همراه شده است.سایت ... یی بیزینس اینسایدر نیز اعلام کرده که در این فراخوان درخواست شده است تا در سال 2019 در ... ای کالیفرنیا رفراندومی برگزار شود، تا در صورت رأی مثبت اهالی این ای ... ، کالیفرنیا از ... استقلال یابد.این فراخوان با حمایت شخصیتهای معروفی در ای ... کالیفرنیا مواجه شده است.سوای از این،واکنش های داخلی به انتخاب ترامپ به همین جا نیز ختم نشده و هزاران نفر از مردم ... در دست‎کم ۳۰ شهر مختلف در اعتراض به انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ... دست به تظاهرات زده‎اند.بسیاری شعار «او رئیس جمهور من نیست» را سر داده اند و بعضی دیگر آدمک‎هایی با موهای نارنجی به شکل دونالد ترامپ را به آتش کشیدند. بعضی از تظاهرکنندگان پرچم ... را نیز سوزاندند.این بار پرچم ... نه در تهران و روز سیزده آبان بلکه در خود ... و از پی انتخاباتی دموکراتیک به آتش کشیده شده است.

واکنش های جهانی نیز به انتخاب دونالد ترامپ بعضاً بسیار جالب و گاهی هولناک بود.تمامی بورس های رسمی جهان دچار تغییری عمده در شاخص شد و قیمت دلار و طلا و توازن آنها تغییر کرد.وزارت دارایی و بانک مرکزی ژاپن از پی احتمال پیروزی قریب الوقوع دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ... ، نشست اضطراری تشکیل داد.‏و شورای امنیت ملی کره جنوبی نیز برای بررسی تبعات نتایج انتخابات ریاست جمهوری ... جلسۀ اضطراری برگزار کرد.

بالواقع می توان گفت جامعۀ ... از درون دچار دوپار ... عمیقی شده است.از یک سو نخبگان و شخصیت ها و بدنۀ اجتماعی حامی آنها که خواهان تداوم وضع موجود و ساختار قدرتی هستند که سالهاست بر ... حاکم است،و از سوی دیگر،توده ها و حواشی جامعۀ ... و میلیون ها ... یی خاموش و بیرون از نظام که در ترامپ رویای یک تغییر بزرگ و رادیکالِ ضدِّ ساختار را انتظار می کشند.این شِقاق عظیم در داخل،و بهت و اعجاب جهانی در خارج یکی از خبرگزاری های غربی را بر آن داشت تا پیروزی ترامپ را با «اینک آ ... ا ... ّمان» تیتر بزند.البته بدیهی است که اگر ترامپ بخواهد بازیگر نقشی آ ... ا ... مانی باشد به احتمال قوی – از نظر ادبیات دینی – ... ی جز «دجّال » نیست.

ادبیات زن ستیز،عقبه ای آکنده از فساد ... و زنبار ... ،خوی تهاجمی و ضدِّ ساختاری و خصلتی شورشگر علیه تمام رویه های موجود ،ویژ ... هایی است که از ترامپ عامدانه و عالمانه به نمایش گذاشته شده (اگرچه علی الظاهر انکار شده) تا او در این کارزار انتخاباتی پیروز شود.گاه چنان بر این خصلت ها پافشاری شده که گویی مدیران کمپین انتخاباتی او می خواسته اند بر پیوند ... و سیاست در ... تاکید کنند.اگر به یاد داشته باشیم که همسر رقیب ترامپ و رییس جمهور اسبق ... ،بیل کلینتون،چگونه نماد پیوند ... و سیاست در جامعۀ ... بوده و در دورۀ ریاست جمهوری اش در ... ر رابطه ای نامشروع با دختری به نام مونیکا لوینسکی در کاخ سفید شده بود،چندان از رفتار کمپین ترامپ تعجب نخواهیم کرد.کمپینی که می گوید هیلاری به خانه برو و بگذار ترامپی به کاخ سفید برود که «مونیکا» ها را قبلاً در زند ... خصوصی اش داشته است.قدرت عرصۀ جبران ناکامی ها و عقده های زند ... شخصی نیست بلکه بایستی سکان کاخ سفید را به ... ی داد که در زند ... شخصی اش ثروت و لذت را تجربه کرده است.

از سوی دیگر شاید تاکید بر رفتارهای ... ترامپ و افشای عامدانۀ ... هایی از فضاهای خصوصی اش برای تاکید بر همان سبک زند ... مردم حاشیۀ ... ست.توده ها و حاشیه نشینانی که می خواهند اصل لذت را در برند ... یی به رسمیت بشناسد.ظهور و بروز انسان لذت گرا و خودمحوری که تنها می خواهد به اصل لذت پایبند باشد.طنز قضیۀ اینجاست که دهه ها بود استراتژیست های ... یی می خواستند تا پایان تاریخ را با تفوّق لیبرال دموکراسی غربی بر جهان پیوند بزنند،امّا اکنون این «آ ... ین انسان» در «پایان تاریخِ» کذایی غرب نه برتری لیبرال دموکراسی غرب بلکه سبک زند ... اص ... لذت ... یی را با خود به کاخ سفید می برد.

می توان گفت که زن ستیزی و عقبۀ فسادهای ... ترامپ را عمداً در تقابل با رقیب،که یک زن سیاستمدار بوده است، برجسته کرده اند و شاید اگر رقیب زن نبود این گونه بر آن پافشاری نمی ... د.برخورد ... ترامپ در زند ... خصوصی اش با ... ن و عدم انکار این موضوع مفتضحانه در دوران کارزار انتخاباتی تلاشی برای ارائۀ شخصیت مقتدرِ ... یی برای ترامپ بوده است.شخصیتی که همان ویژ ... هایی را داراست که «بِرندِ ... یی» سالهاست می کوشد تا در سیاست خارجی ... تولید و عرضه کند.

نُماد ملی ... ییان «عمو سام» است و شاید از جهاتی دونالد ترامپ تجلّی بالفعل همان نماد خیالی بوده است.از نظر ظاهر،گذشته،تمایلات و خواسته ها،زند ... خصوصی و نهایتاً رویایی که برای رأی دهندگان تصویر کرد،ترامپ نسخه ای واقعی از عمو سام ... یی است.عمو سامی که می خواهد هویت ملی و غرور ... یی را بازسازی کند.او نمونۀ اعلای یک شخصیت ... یی است که انتخابش توسط توده ها و حاشیه نشین های ... یی نه خلاف آمد عادت بلکه نتیجۀ محتوم ایدئولوژی ... یی بوده است.

ترامپ رویای هر شهروند ... یی است و هیچ تعجبی ندارد که ... ییان برای بازگشت به هژمونی بخواهند او را برگزینند.ترامپ تاجری موفق است که چندین ... ب و کار پُر رونق را نوآوری و مدیریت کرده است.او ... ی است که توانسته در زند ... شخصی اش نام ترامپ را بدل به «برند»ی موفق کند و در کنار تمام اینها از لذت های مشروع و نامشروع نیز بی بهره نمانده است.حال رویای رأی دهندگان رسیدن به نقطه ای است که در آنجا هر شهروند ... یی بخشی از تجربیات ترامپ را تجربه کند.رای دهندگان امیدوارند که این شخصیت جنجالی که هیچ سابقۀ ... و نظامی ای ندارد «برند ... یی» را دوباره به اوج برساند.بالواقع ترامپ می خواهد«هویت ... یی» را دوباره بازسازی کند و این هویت را نه در عرصۀ سیاست بلکه در حوزۀ زند ... عادی و روزمرۀ میلیون ها ... یی ملموس کند.ترامپ چنین رویایی را برای توده ها و حاشیه نشین های ... یی ترسیم کرد(رویایی که کلینتون فاقد آن بود)،فلذا توانست کارت ورود به کاخ سفید را دریافت کند.

حال دونالد ترامپ می خواهد به کاخ سفید برود تا سیاست ... یی را ترامپیزه کند.سیاستی در خدمت بِرند و رویای ... یی.رویایی که دیگر به دنبال صدور لیبرال دموکراسی به جهان نیست بلکه می خواهد هژمونی و هویت ... یی را خلق کند.اصل لذت،اصل ثروت،اصل مرزشکنی،اصل اراده کن و انجام بده،و نهایتاً«اصل ... یی» ارکان سیاستِ ترامپی هستند، سیاستی که توانسته توده و حاشیه را در راستای الگوهای سرمایه داری بسیج کند.اینجا دیگر انقلاب و طنز و تراژدی به اوج خود می رسد و کاریکاتوری از یک کاریزما برای ... ی ... ی ... یی آفریده می شود.

اگر باور داشته باشیم که این انتخابات ... ی بود که توسط شخصیتی کاریزماتیک ... ی شد،بایستی بگوییم که پدیدۀ ترامپ حتی معیارهای کاریزما را نیز جا به جا کرد،تا جایی که می توان با مرگ کاریزما در جهان پسامدرن از ظهور«ترامپیزما» سخن گفت.اینجا دیگر ایدئولوژی ... یی با تمام جزییات آن متجسد می شود.لذا می توان گفت آن چه که می توانست مایۀ تعجب و شگفتی شود انتخاب هیلاری بود و نه عمو دونالد!

انتشار در:رو ... مۀ روزگار نو،24 آبانماه،1395