کلاسهای کنکور عربی ... امین در شهر تبریز برگزار میگردد لازم به یاداوری است با عنایت به روش منحصر به فردی که ... امین در تست زنی عربی دارند روز به روز بر تعداد دانش آموزان این ... بر جسته زبان عربی که ... ن شهر خودمان تبریز است افزوده میشود این جمله معروف از ... امین است که میگوید :

جهت تست زنی عربی لازم نیست همه قواعد را بدانید یا حفظ کنید فقط کافی است نقش طلایی به هم پیوسته کلمات را فورا تشخیص دهید

جهت ارتباط و مشاوره با شماره 09148741201 یا 33250324 تماس ب ... رید