با شرکت در کلاسهای کنکور عربی ... امین شما خواهید توانست بصورت کامل تستهای کنکور عربی را با موفقیت پشت سر بگذرانید .

کنکور عربی در 20 جلسه دو ساعته تدریس میگردد

با شماره 09148741201-33250324 تماس ب ... رید

کلاسها فعلا فقط در تهران و تبریز برگزار میگردند