میدونی...

حاضرم برم ب خاطر تو زبان آلمانی رو شروع کنم و یاد بگیرم. تو فاصله های زمانی مختلف مهاجرت کنیم و ی روزی بهم پی ام بدی و فلان کافه بدون حضور هیچ دیگه ای قرار بزاریم تا همو ببینیم و تو بهم بگی "چه خبر؟"

اینکه هنوزم اسممو بدون پیشوند و پسوند صدا میزنی خیلی برام ارزشمنده :)

ps: i don't wanna marry you, and i don't want you as my boyfriend. i just want you to be s.o who that i can trust...somebody i can talk to, somebody i can .... . i want sth just like this :)