امروز با رزیدنت سال چهار چشم درمونگاه بودیم.پرسید به چشم علاقه داری?گفتم نه ولی اگه رتبه بیارم انتخابش میکنم.گفت منم عاشق ن بودم ولی چون رتبه ام تاپ شد دیگه دلم نیومد از چشم بگذرم.

خلاصه بحث سر قبولی دستیاری شد،خانم گفت من استریت بودم و طی اینترنیم خوندم و بلافاصله بعد اتمام عمومی توی شهریورماه،از مهر رزیدنت شدم.

گفت من طی هفت ماه،یازده دور تمام جزوه هامُ خوندم و رتبه ام 50شد!!!!

حالا بماند که من تلاش می فکّمُ جمع کنم اما میخوام بگم خوندن یعنی این!!!میخوام بگم امثال من باید بریم کشک مونُ بس م رسما!!!