به یاری خداوند منان و همکاری فرهیختگان رشته کاروفناوری فراخوان کشوری روز کارگاه در استان کرمانشاه به خوبی برگزار شد و پس از داوری آثار نتایج به شرح ذیل اعلام می گردد.