در یکی از مناطق حاشیه ای مشهد ... آباد جاده سیمان مشهد در مهد کوثر موسسه خادمین وحی جشن میلاد رسول اکرم با حضور 40 قرآن آموز ،حضور مادران و مربیان این مهد برگزار گردید .

قرآن آموزان در این جشن با پذیرایی و توزیع هدایا این روز را جشن گرفتند.