نوشته های ماه

نوشته های ماه از وب سایت مرجع آن بازنشر شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.

تار

هوالحبیب


پلک می زدم، ولی فایده نداشت. می دیدم اما واضح نبود.

نمی دونم بیماری ه، عادته، یا چی.

هر چی که هست با شنیدنِ بعضی اسم ها و حرف ها، اینجوری می شم.

همـه جا رو یکبـاره تار می بینم.

البته پشتِ هم که پلک می زنم، یه قطره می چکه روی گونه م و بعدش دنیا شفاف تر از همیشه برام می شه.

رفتم چشم پزشک. خندید و من باز هم تـار دیدم.

برچسب ها : تار
تار
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
تلویزیون

هو الحبیب


.

می خنده. نیگاش می کنم. چشمام تـار می شه.

می گه چی شد؟

تا میام که براش بگم، تلفنم زنگ می خوره و نگام از چشماش جدا می شه.

موبایلمو خاموش می کنم. وقتی دوباره سرم رو به صفحه ی تلویزیون برمی گردونم، به انتهاش رسیده بود.

میزنم عقب از همون جایی که می پرسید: چی شد؟

نگه می دارم.

مهم نیست نمی شنید.

فقط باید نگام می کرد تا براش می گفتم... و من هم، گفتم!

برچسب ها : تلویزیون
تلویزیون
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
سخت ترین

هوالحبیب


کلیشه ی «بدترین و سخت ترین لحظه»ی زندگی را همه شنیده ایم و گاها موضوع انشاءمان هم بوده.

روز و شب ها که می گذرد،

سیلی هایی که می زنی و می خوری،

همه شان اولویت بندی این کلیشه ات را تغییر می دهند.


برای من؛

که بیست و سه سال گردشِ تکراریِ مهیج فصل ها را دیده ام،

امروز اولویتِ کلیشه ام

تغییـر کرد!


تا به اکنون

بدترین و سخت ترین ش

از دست دادنِ مادربزرگم بود که هنوز هم از سوگ ش در نیامده ام.

اما امشب،

دومینِ سختی ها

دیدنِ ش تِ ازدواج مادر و پدرم بود.

فکر می کنم از تماشای سفید شدنِ موهای شان هم

امشب

سخت تر بـود!

فکرش را

سـی سال با دلبرِ دورانِ جوانی ات زندگی کنی

و شبی از مز ف پاییز

بچه های از آب و گل درامد ه تان،

جانب داری کنند تا دلبرِ کهنه ی خود را...

-بماند-


و امان از سومین ش

که با بُغض

فریاد بزنی

تا دعوای مادر و پدرت ختم به خیر شود.

که البته خیر نمی شود

اما صحبتِ بُغض دار ت را قطع نمی کنی...


همینقدر بدانید

که جانی برای اولویت بندی های بعدی،

امشب

برایم نمانده است.

برچسب ها : سخت ترین
سخت ترین
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
روح

هوالحبیب


چای به دست میاد کنارم میشینه.

میگه: چیه غمبرک زدی؟ بابا رفت که رفت!

نگاش می کنم که بفهمم چشماش اندازه ی حرف ش بی تفاوت هست یا نه، که جز نگرانی چیزی نمی بینم.

لیوان م رو میده دستم ادامه می ده: تازه من شنیدم پنج شنبه و ها روحِ مُرده ها آزاده. مطمئن باش دلتنگ تر از تو میاد پیشت.

با هول نگاه ش می کنم: ینی امشب م اومده پیش م؟؟ -تار می بینم-

می گم: جگرِ نداشت ش میسوزه اگر اتفاقی هم گذری از خونه ی ما کرده باشه...

دستمال می گیره سمتم. می گه: امروز شنبه س.

بدون معطلی اشکامو پاک می کنم و می خندم.

امشب،

اصلا خونه ی ما دیدنی نبود!

برچسب ها : روح - می کنم
روح می کنم
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
حباب

هوالحبیب


جنسِ رویاهایم

به نازکی حباب های کفیِ کودکی هایم است. همان قدر نازک و شکننده!

اما قدیم از ترکیدنِ حباب ها

خنده سر می دادم ولی الان،

نابودیِ رویاهایم

دیگر خنده دار نیست.


روزهایی می آید که جریانِ زندگی برای چند وقت، متوقف می شود.

و انگار

من در توقفِ زندگی ام

ایستاده ام تا دستی تمامِ مرا بگیرد و راه ببرد...

برچسب ها : حباب
حباب
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
تسبیح

هوالحبیبمادربزرگ م که رفـت،

دنبالِ ماندنی هایش گشتم تا از این به بعد که قصه ی دلتنـگیْ برایش، قرار بود اتفاق بیفتد، دستم به جایی بند باشد.

گشـتم و چادرش را، همان زمان که هنوز بوی عطرِ تن ش را می داد، مهمانِ اتاقم .

بارِ دیگر تسبـی ا.

آخـرین بار که خانه ش را متر می تا تمامِ خاطرات ش را از دیـوارها بیرون بِکشم و با خود بِبَرم، کیـفِ چهارخانه ی قهوه ای رنگ ش را دیدم که همراهِ همیشگیِ دست هایش بود.

درْ اتاق م انگار

آغوش ش را پنهان کرده ام که به وقت ش، جای خالــی او را پُـر کند.

از من اگر می شنوید

تا دیر نشده

وسیله ی جدانشدنیِ محبوبتــان را بردارید

تا وقتِ دلتنگی

یا وقتِ نبودن ش

درست مثل لمسِ همین تسـبیـح،

ضـربانِ قلب تان را

منظم کند!

برچسب ها : تسبیح
تسبیح
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
تنها

هوالحبیب


یاد بگیرید تنــها زندگی کنید.

فرقِ زنده بودن و زندگی ، در خلوت هایتان مشخص می شود.

اگر بلدید تنهایی زندگی کنید،

جَنمِ ماندن در رابطه را هم دارید!


#طبیعت بوی زندگی می داد

برچسب ها : تنها - زندگی
تنها زندگی
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
بیست و چهارسالگی

هوالحبیب


راه می روم، نفس می کشم، می خندم، گریه می کنم، فرار می کنم، خلاصه دارم زندگی می کنم که یک لحظـه نگه م می دارند: کجا با این عجله!؟

و با صدای دست زدن ها می فهمم دیگر بیست وچهار سالم شده!

احتمالا چاره ای ندارم جز اینکه چشم هایم را ببندم و بگویم عجب زندگیِ عجیبی ست!

و من عجیب ترین خوشحالِ بیست وچهار ساله ام❣️

برچسب ها : بیست و چهارسالگی
بیست و چهارسالگی
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
نقشِ بد

هوالحبیبخیلی به خود نبالید.

حداقل؛

در داستانِ یک نفر،

نقشِ آدمْ بَدِه ی ماجرا را داشته اید!

برچسب ها : نقشِ بد
نقشِ بد
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
موی بافته ی قدیمی ام

هوالحبیبهمینطور که داشتم حرف می زدم، منو برگردوند و شروع کرد به بافتنِ موهام.

انگار با ذهنیتِ ی، داشت پیچ و تابِ منظمی به موهام می داد. از آینه نگاش می . انقدر حواس ش نبود که نفهمید دیگه حرف نمی زنم و غرقِ دیدن ش شدم. دقیقا مثل الانِ من که دیگه نفهمیدم آ ین بار کِی موهامو بافتم.

برچسب ها : موی بافته ی قدیمی ام
موی بافته ی قدیمی ام
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
کتاب
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
برچسب ها : کتاب
کتاب
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
پرواز
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
برچسب ها : پرواز
پرواز
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
پدر
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
برچسب ها : پدر
پدر
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
موسیقی
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
برچسب ها : موسیقی
موسیقی
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
سکوت
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
برچسب ها : سکوت
سکوت
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
موسیقی

هوالحبیب


موسیـقی

اگر جسم داشت،

حتـما

بـرادرِ خوبی می شد!

برچسب ها : موسیقی
موسیقی
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
هدیه

همه چیز لیاقت امتحان دوباره را دارند !

نیکناز :*
برچسب ها : هدیه
هدیه
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
لج باز
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
برچسب ها : لج باز
لج باز
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
تنهایی
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
برچسب ها : تنهایی
تنهایی
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
پنج ماهگی
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
برچسب ها : پنج ماهگی
پنج ماهگی
عنوان وبلاگ : نوشته های ماه
منبع :
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 0.157 seconds
RSS