سلام گل قشنگم

چهارشنبه هفته اینده نوبت شاچراغی داشتیم. ب اقای ب... از درمونگاه مطهری تماس گرفت و گفت که گفتن که هفته اینده دستیار هستن اگر میخاین خود شما رو ببینه باید توی بهمن بیاین

به هر حال باید صبر کنیم تا بهمن

الان من وتو خونه هستیم. مامان صبح و عصر وایساده . داری با ماشین شارژی توی حال بازی میکنی

وقت بالا اومدن خاستی دوچرخه سوار شی . برات چرخهای دوچرخه رو دوباره با پمپ باد و تو یه کم سوار شدی و بعد اومدیم بالا