دعای کارگشایی بسیار آسان و مجرب و قوی

هرگاه ... ی در مشکلی فرو مانده بود و راه نجات را در او نمی بیند و سرگردان و ناامید گشته؛ باید در روز یکشنبه در ساعت شمس بر روی سه برگ درخت این عزیمت را نوشته و در آب روان بیندازد.

بسم الله الرحمن الرحیم
الله الغالب الله القاهر الله الناصر الحق به الحول و القوه ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون یا ارحم الراحمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و الطاهرین یا شکیکفی یا باسط یا هو یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله .
برگرفته از کتاب میرداماد کبیر .

توجه :
پس از اذان صبح روز یکشنبه تا زمان طلوع آفتاب ، زمان انجام این عمل است.

برگرفته از سایت دعاشفا

doashafa.com