http://uupload.ir/files/jz2r_%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c.jpg

فضای داخلی ضریح مطهر حضرت رضا(ع) روشن شد

به دنبال درخواست زائران بارگاه منور رضوی و با دستور تولیت آستان قدس، فضای داخلی ضریح مطهر هشتم(ع) منور به نور سبز شد

shabakekhorasan