http://uupload.ir/files/ht06_%da%86%d8%ac%d9%88%d8%b1%db%8c.jpg

چجوری میتونم از جوانه زدن سیب زمینی جلوگیری کنم

کافیه 1 سیب درختی در کنار آنها نگهدارید ؛ سیب گاز اتیلن تولید میکند که میتواند سیب زمینی را برای بیش از 8هفته تازه نگه دارد

wikiomooomi