تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی در لایحه مدیریت خدمات کشوری/وجود نیروهای باسابقه قراردادی عادلانه نیست

خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی در لایحه دائمی قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین تکلیف می شود.

وجود نیروهای قراردادی و شرکتی با چندین سال سابقه کار به هیچ عنوان عادلانه نیست، بی توجهی به تبدیل وضعیت این افراد بی انگیزگی در نیروها درسازمان ها ایجاد می کند، زیرا دروزارتخانه ای برای یک نوع کار فردی با قرارداد تنها یک میلیون تومان دریافت می کند؛ اما فرد رسمی 3 تا 4 میلیون تومان دریافت می کند؛ بنابراین این  رویه نوعی به انگیزگی ایجاد می کند، بنابراین عد ایجاب می کند این افرادتبدیل وضعیت شوند.

در قانون برنامه بودجه سال 96 موضوع تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری برای ی ال تمدید شد، بنابراین تمامی نیروهای پیمانی و قراردادی در قالب همین لایحه تبدیل وضعیت می شود، زیرا پیگیری جداگانه این موضوع ازسوی مجلس ممکن است طبق اصل 75 قانون اساسی و بحث بارمالی موردایراد شورای نگهبان واقع شود؛ البته ناگفته نماند که سازمان مدیریت برنامه و برنامه ریزی نیز با تبدیل شرایط این افراد موافقت د.

سازمان اموراداری و استخدامی نیز به شرط توجه به میزان سابقه کاری با این موضوع مخالفتی ندارد، به طورحتم این موضوع را درقالب این لایحه پیگیری می کنیم

خبرنامه فرهنگیان اسان