http://uupload.ir/files/62yp_%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c_%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af.jpg

هوای امروز مشهد، شنبه ۲۵ فروردین :

نیمه ابری تا ابری، با وزش باد نسبتاً شدید و رگبار باران و رعدوبرق

حداکثر دما: ۱۹+

حداقل دما: ۸+

شاخص کیفی هوا: ۶۷ / سالم

هواشناسی

shahraranews