http://uupload.ir/files/mcy_%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3.jpg

رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش:

رستوران ها تا ماه رمضان حق افزایش قیمت ندارند.

قبل از ماه رمضان قیمت ها بازنگری می شود.

قیمت فست فودها دستوری نیست.

خبرگزاری صداوسیما

iribnews