http://uupload.ir/files/tzjv_%d9%85%d8%a7%d9%87_%d8%b1%d8%ac%d8%a8.jpg

ماه رجب رو به پایان است، در روزهای باقیمانده ی این ماه پربرکت چه اعمالی انجام دهیم تا از برکات آن بی نصیب نمانیم؟

روزه

استغفار و دعا

صدقه

بیشتر بخوانید:

goo.gl/uaahjl

tebyanonline