رفع خاموشی استان البرز تا ساعاتی دیگر

مسعود صادقی، مدیرکل نظارت برتوزیع توانیر:

ش تگی و افتادن شاخه درختان بر روی خطوط انتقال برق بر اثر طوفان، برق برخی مناطق البرز را قطع کرد

اکیپ های عملیاتی از سه استان به البرز اعزام شدند

 خاموشی های ناشی از این رخداد طبیعی تا ساعاتی دیگر رفع خواهد شد.

[خبرگزاری صداوسیما]

iribnews