صالحی: اول ابت مردود شدم/ دلم میخواست سیگار بفروشم

علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی در مراسم رونمایی از کتاب خاطراتش:

من اول ابت مردود شدم چون مدرسه را دوست نداشتم.

زمانی که پدربزرگم من را به مدرسه می برد با او راه نمی رفتم من را روی زمین می کشید.

آن موقع منزل ما نزدیک بازاری در کاظمین بود و مدرسه رفتن مرسوم نبود، بچه ها در بازار کار می د و انعام می گرفتند، من هم می خواستم انعام بگیرم.

به پدرم گفتم می خواهم سیگار بفروشم، البته در کتاب سیگار را حذف د! گفتند بگو می خواهم جنس بفروشم ولی من میخواستم سیگار بفروشم.

خبرگزاری صداوسیما

iribnews