http://uupload.ir/files/u1cw_%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87.jpg

مدرسه بزرگ تفسیرباید در حوزه ایجاد شود

آیت الله العظمی سبحانی:

شما طلاب و اعضای مجمع عالی تفسیر باید کار را در دست بگیرید تا مدرسه بزرگ تفسیر ایجاد و مفسران بزرگ پرورش یابند.

هفتاد سال است که درس فقه میگویم، اما از سال گذشته فقه مان را فقه قرآن کردیم که بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت.

hawzahnews.com/detail/news/458931