8 ضرب المثل فوق العاده جالب و مفید از سراسر دنیا:

جامایکا:

قبل از آنکه از رودخانه عبور کنی، به تمساح نگو دهن گنده.

تفسیر: تا وقتی به ی نیاز داری، او را تحمل کن و با او مدارا کن.

هاییتی:

اگر میخواهی جوجه هایت سر از تخم بیرون آورند ، خودت روی تخم مرغ ها بخواب.

تفسیر: اگر به دنبال آن هستی که کارت را به بهترین شکل انجام دهی آن را به شخص دیگری غیر از خودت مسپار.

لاتین:

یک گوش احمق، برای لانه ی خود سه ورودی تعبیه می کند.

تفسیر: اگر خواهان امنیت هستی، عقل حکم می کند که راه دخ دیگران را در امور خودت بر آن ها ببندی

آفریقا:

هر سوسک از دید مادرش به زیبایی غزال است.

تفسیر: معادل فارسی اش می شود ، اگر در دیده ی مجنون نشینی ، به غیر از خوبی لیلی نبینی.

روسی:

بشکه ی خالی بلندترین صدا را ایجاد می کند.

تفسیر: هیاهو و ادعای زیاد نشان از تهی بودن دارد.

اسپانیا:

برای پختن یک املت خوشمزه ، حداقل باید یک تخم مرغ ش ت.

تفسیر: بدون صرف هزینه به نتیجه مطلوب دست نخواهی یافت

روسی:

هر که چاقوی بزرگی در دست دارد، وماً آشپز ماهری نیست.

تفسیر: دسترسی به امکانات مطلوب ضامن موفقیت نیست.

ژاپنی :

اگر می خواهی جای رئیس ات بشینی پس هلش بده بره بالا

تفسیر: برای پیشرفت زیر آب ی رو نزن.

nargesiiiaaa