http://uupload.ir/files/rdf4_%db%8c%da%a9_%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%af.jpg

یک شگرد مرموزانه دیگر برای سرقت خودروی شما!

مرد میانسالی با مراجعه به کلانتری سناباد مشهد، ادعا کرد که لوازم درون خودرویش، در روز روشن و جلوی چشمان مردم یده شده و با مشاهده صاحب خودرو، سوار یک تا ی شخصی شده و فرار می کند.

پس از چهره نگاری ها، مالک تا ی شخصی شناسایی شد. وی می گفت که در چهره یک مسافر در میدان شریعتی، سوار تا ی شده و گفته که ماشینش کنار خیابان خاموش شده،  حالا هم وسیله ای ضروری باید از خودرویش بردارد.

چهره مشکوک راننده تا ی شخصی نشان می داد که اعتیاد شدیدی به دارد. حرف های ضد و نقیضش نشان می داد که واقعیت ماجرا این نیست و متهمان این بار یک شگرد مرموزانه دیگر برای یدن خودروی مردم پیدا کرده اند...

با این شگرد جدید و حیله گران ان خودرو آشنا شوید