http://uupload.ir/files/uv98_%d9%85%d9%86%d8%a8%d8%b9.jpg

منبع پیامک های ارسالی fatf به نمایندگان مجلس، خلیل موحد، عضو سابق شورای شهر مشهد است که در حسینیه ای در خیابان چمران مشهد فعالیت دارد/ ایسنا

خزرآنلاین

khazaronline

khazaronline.com