http://uupload.ir/files/46n4_%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1.jpg

مادر شهید عماد مغنیه به فرزند شهیدش پیوست

«آمنه سلامه» مادر شهیدان جهاد، فواد و عماد مغنیه (از فرماندهان ارشد حزی الله لبنان) دوشنبه شب به لقاءالله پیوست

وی به «ام المقاومه» معروف بود.

ایران

sepahiran313