روز اربعین در عراق مشخص شد

طبق اعلام دفتر آیت الله سیستانی روز پنجشنبه روز اول صفر در عراق است.

امسال روز اربعین در عراق مثل ایران، ۸ آبان ماه است.

محمدرضا احمدی

hastimbaronahdikebastim