http://uupload.ir/files/fo83_%d9%85%d9%82%d8%b5%d8%af.jpg

مقصدماهیئتی ها اربعین دانی کجاست؟

یک سلام اول نجف،حرکت، پیاده_کربلا_ست!

ازستون یک شودطی بااجازه ازعلی

تا ستون آ مقصد،که روضه قتلگاست

صلی_الله_علیک_یا_اباعبدالله