http://uupload.ir/files/71jo_%d8%a8%d8%b3%d9%85.jpg


بسم الرب الرقیه (ع)

سوگواری شهادت حضرت رقیه خانم(س)

زمان:یکشنبه ۲۲مهرماه بعداز مغرب و عشاء

مکان.پایین املش میدان حسین(ع) کوچه مدرّس ۱ منزل رضایی.

هیئت انصارالحسین (ع)املش