http://uupload.ir/files/8skb_%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2.jpg

آغاز بکار پلیس دوچرخه سوار در گیلان

20پلیس دوچرخه سوار امروز فعالیت شان را در رشت آغاز د.

رییس پلیس راهور گیلان اعلام کرد : پلیس دوچرخه سوار با هدف کاهش آلودگی هوا ، ترویج فرهنگ ترافیک سالم و استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله پاک فعالیت خواهند کرد.

سرهنگ محمدی افزود : پلیس دوچرخه سوار به صورت شبانه روزی در رشت تردد می کنند.

http://guilan.iribnews.ir/fa/news/2249996

iribnews_guilan