بسم الله
اکنون که دست به کیبورد برده ام سرو حال خوبی ندارم...
اصلا راستش را بخواهید الان نباید بنویسم ولی دقیقا همین حالا دست به قلم شده ام که هنوز رنج گناه باقی است.
به زودی خواهم نوشت که که هستم و چه می خواهم از این نوشتن ها
اما فی الحال همین قدر بگویم که من از یک مسیر رفته نمی خواهم بنویسم
من مسیرنامه نویسم
یعنی همین مسیری را که شروع کرده ام از دامن آلوده به گناه تا هر جا که بشود خواهم نوشت
با شما در میان خواهم گذاشت (البت اگر خواننده ای در میان باشد :)