ماساژ مادرهود همچنان که از نام آن پیداست مخصوص بانوان باردار می باشد.


تکنیک ماساژ مادرهود:
در ماساژ مادرهود ماساژور با ترکیب ماساژ پا و صورت و با استفاده از تکنیک های ملایم،تنها اقدام به ماساژ این نواحی می نماید.

فوائد ماساژ مادرهود:

ماساژ مادرهود برای رفع خست ... های روحی و روانی این دوره خاص بسیار مفید بوده و همچنین ماساژ مادر هود باعث تنظیم جریان خون می شود.

شماره تلفن جهت هماهن ... : 22097497-021